آموزش

دپارتمان آموزش شرکت آتش پاد سهند اقدام به برگزاری کلاس های ایمنی به صورت تئوری و عملی در مراکز صنعتی ، اداری و … توسط کارشناسان عالی رتبه آتش نشانی به همراه اعطای مدارک رسمی و بین المللی می نماید.

لذا جهت برگزاری کلاس ها می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما  با ما در تماس باشید.

 

 

سرفصل های آموزشی شرکت آتش پاد سهند

 

1- آموزش ايمني خانه و خانواده :
هدف : آشنايي با طريقه استفاده از وسايل آتش نشاني موجود در ساختمان ها براي ساکنين مجتمع هاي

مسکوني و شناخت نقاط پر خطر و تجهيزات حادثه ساز و اصول کلي ايمني در منزل و آشنايي با نحوه برخورد

با حوادث( آتش سوزي ، زلزله و …)
سرفصل ها :
–    شناخت آتش و نحوه برخورد با آن
–    آشنايي با وسايل آتش نشاني موجود در ساختمان و کاربرد آنها
–    شناخت خطرات موجود در منزل و نحوه برخورد با آن
–    پيشگيري از وقوع حوادث در منازل
–    اقدامات لازم در زمان بروز حوادث
–    شناخت زلزله و نحوه برخورد ( قبل و در زمان وقوع و بعد از آن )
مدت :
–    1 الي 5 جلسه
  2-  آموزش اصول آتش نشاني و ايمني براي کارکنان سازمان ها ، ادارات ، کارخانجات و …
–    مباني حريق
–    شناخت آتش
–    طبقه‌بندي آتش
–    روشهاي توليد و انتقال حرارت
–    خطرات حريق
–    شناخت خاموش كننده‌ها
–    انواع خاموش كننده‌هاي دستي
–    نحوه استفاده از خاموش کننده هاي دستي
–    شناخت ساختمان
–    تجهيزات آتش نشاني‌نصب شده در ساختمان
–    آشنايي با نحوه استفاده
–    انواع خطرات و نحوه برخورد با آنها
–    خطرات خاص موجود در محل و نحوه برخورد با آن
  3-  آموزش تيم هاي آتش نشاني :

ادارات ، کارخانجات ، سازمان ها و ….در سطوح مختلف

( عمومي –  مقدماتي –  نيمه حرفه اي و فرماندهي آتش نشاني )

 

تصاویر برگزاری دوره آموزشی عملی برای پرسنل کتابخانه ملی تبریز