تولید

پس از وقفه کوتاه در تولید سیستم های اعلان حریق بار دیگر شرکت آتش پاد سهند کمر همت بست تا در راستای کمک به اقتصاد کشور ، تولید دتکتور های اعلان حریق را در ردیف اولویت های خود قرار دهد .
در همین راستا شاهد راه اندازی قریب الوقوع خط تولید این مجموعه خواهیم بود .

لذا از تمامی شرکت ها ، ارگان ها و نهاد ها دعوت به عمل می آید تا به منظور حمایت از تولید داخلی و بهره مندی از محصولات این شرکت ، جهت همکاری و عقد قرار داد ، با شرکت آتش پاد سهند تماس حاصل نمایند .